Muziekschool Koggenland

In- en uitschrijven

Aanmelden bij Muziekschool Koggenland doe je via het digitale inschrijfformulier, hiernaast weergegeven.

Plaatsing van leerlingen is gedurende het gehele schooljaar mogelijk!
U kunt u voorkeur aangeven voor een bepaalde lesvorm. Wij proberen hieraan gehoor te geven, echter kan
het zijn dat bijvoorbeeld een groepsles niet te realiseren is vanwege leeftijd, niveau, beschikbare leerlingen etc.
In overleg met de docent wordt dan een passende lesvorm gekozen.

Algemene voorwaarden 2022-2023

Wil je stoppen met de lessen dan moet je je voor 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk uitschrijven. Je kunt daarvoor hier een uitschrijfformulier downloaden.

AVG Privacy Statement Muziekschool Koggenland

 

Aanvraagformulier Lesgeldbijdrage 2022-2023.

Leerlingen woonachtig in de Gemeente Koggenland tot 18 jaar hebben recht op lesgeldbijdrage. Let op! Dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de administratie of je docent van MSK voor 1 oktober 2022. Download hier het formulier.